Inte som alla andra
Inte som alla andra

 
Ändra språk/Change language
 

Erik Lakomaa + Company AB har tre verksamhetsområden

Kommunikationsrådgivning och produktion

Vi ger råd om övergripande strategier inom PR och marknadskommunikation, tar fram kommunikationsplaner och varumärkesplattformar samt ger råd och stöd vid politisk påverkan, opinionsbildning och liknande kampanjer. Vi vet att kommunikation ofta är nyckeln till en framgångsrik verksamhet och arbetar därefter. Utgångspunkten för vårt arbete är att kommunikationen skall bidra till att uppfylla organisationens verksamhetsmål. Byrån kan erbjuda några av Sveriges mest erfarna kommunikationsrådgivare och vi har varit inblandade i flera av de mest uppmärksammade opinionsbildningskampanjerna på senare år. Vi har därtill en egen produktionsavdelning för att kunna erbjuda totallösningar från strategi till färdig trycksak eller annons.

Exempel på tjänster

  • Kriskommunikation
  • Politiska kampanjer
  • Lobbying
  • Mediarelationer
  • Reklambyråtjänster
  • Produktionstjänster
  • Mediaträning

Verksamhetsrådgivning

Vi hjälper uppdragsgivare att bli bättre och effektivare på att uppnå de mål som huvudmännen satt upp liksom med att få maximal valuta för skattepengarna. Det kan handla om att hitta nya verksamhetsformer, hitta sätt att mäta i vilken grad verksamhetsmålen uppfylls, eller att hitta lösningar som leder till ett bättre kundbemötande eller minskade kostnader. Vi kan även bistå med att ta reda på hur ni kan öka er försäljning och hitta nya försäljningskanaler. Vi bistår även med att ta fram styrdokument som miljöplaner, etiska riktlinjer, kommunikationspolicies och liknande.

Kvalificerat utredningsarbete

Vi utför större och mindre utredningar för myndigheter, kommuner, landsting och bransch- och intresseorganisationer. VI har exempelvis utrett hur olika företag eller branscher påverkas av nya lagar och regler, hur kommuner kan effektivisera i skolan och hur man bör utforma ansökningsprocesser för att säkerställa kvaliteten.

Vi har gedigen utredningskompetens och har även tillgång till ett nätverk av experter inom olika fackområden, de flesta inom universitetsvärlden, vars kompetens vi kan använda för att komplettera och kvalitetssäkra våra utredningar. Vi har också gedigen erfarenhet av att genomföra statistiska undersökningar och genomföra simuleringar.