Inte som alla andra
Inte som alla andra

 
Ändra språk/Change language
 

Våra kunder är myndigheter, kommuner, landsting, politiska partier, intresseorganisationer och privata och statliga företag. Gemensamt har de att de är verksamma inom den politiska sektorn eller är verksamma på marknader som är präglade av starka politiska värderingsladdningar eller är beroende av tillståndsprocesser.

Vår utgångspunkt är att alla företag, organisationer och privatpersoner har rätt att anlita våra tjänster för att utveckla strategier, genomföra utredningar eller få hjälp med reklam eller produktionsarbete. Vi är partipolitiskt obundna och utför uppdrag utan hänsyn till uppdragsgivarens politiska hemvist. Vi förbehåller oss dock rätten att tacka nej till uppdrag av affärsmässiga skäl eller om det finns risk för intressekonflikter.

Vårt arbete rör ofta känsliga frågor, affärskritiska eller politiska, därför kommenterar vi inte vad vi gör eller inte gör för våra kunder. Det är också kunden som äger resultatet av vårt arbete. Och alla våra kunder skall kunna känna sig trygga om att vi hanterar känslig information på ett ansvarsfullt sätt. Vi kommenterar inte heller vilka kunder vi har eller inte har.

En del kunder är statliga myndigheter, kommuner och landsting där vi vunnit offentliga upphandlingar. Vilka dessa är givetvis offentligt. Till dessa kunder hör Trafikverket, PTS Post och Telestyrelsen, Malmö Kommun, Sundsvalls Kommun, Landstinget i Uppsala Län och Värmlandstrafik.