Inte som alla andra
Inte som alla andra

 
Ändra språk/Change language
 

Ytterligare uppdrag från Sundsvall

Byrån tog tidigare i år även hem Sundsvalls kommuns ramavtal om verksamhetsstöd till politiker och tjänstemän. Ett uppdrag som ligger helt rätt i förhållande till byråns kompetensprofil. Tidigare uppdrag för Sundsvall har legat till grund för kommunens omfattande effektiviseringsarbete inom skolområdet och väntas spara runt 25 miljoner kronor åt kommunen samtidigt som kvaliteten förbättras.