Inte som alla andra
Inte som alla andra

 
Ändra språk/Change language
 

Sundsvall ny kund

Byrån har vunnit Sundsvalls Kommuns upphandling av utrednings- och verksamhetsutvecklingstjänster inom skolområdet. Det första uppdraget blir att analysera resursåtgången inom de kommunala skolorna i relation till studieresultaten och komma med rekommendationer om hur kommunens skolor kan förbättras.